نمایشگاه های دارای مجوز سازمان

عنوان نمایشگاه تاریخ برگزاری نشانی اینترنتی جزییات
پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، پروژه و انرژی در عراق – اربیل 05 خرداد 1400 www.reconstructiraq.net جزییات
نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری عراق 08 فروردین 1401 www.mapnafair.com جزییات
نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و مستغلات بغداد جزییات
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در بصره جزییات
نمایشگاه بین المللی برق و انرژی- بغداد 30 فروردین 1401 جزییات
پاویون ج.ا. ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بغداد - عراق 20 اردیبهشت 1401 جزییات
پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، پروژه و انرژی در عراق – اربیل 20 اردیبهشت 1401 جزییات

سایر نمایشگاه ها

عنوان نمایشگاه تاریخ شروع تاریخ پایان برگزار کننده وب سایت توضیحات مشاهده جزئیات
نمایشگاه های تخصصی در نمایشگاه بین المللی بغداد - سال 2021 00/04/21 7/12/2021 12:00:00 AM دانلود
برنامه نمایشگاه های عراق درسال 2022 00/10/11 12/31/2022 12:00:00 AM دانلود