عبدالامیر ربیهاوی

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق - بغداد

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

سوابق شغلی

رئیس اداره بازرسی ونظارت شهرستان خرمشهر

دبیر کمیسیون نظارت برسازمان های صنفی شهرستان آبادان

رئیس اداره بازرگانی شهرستان خرمشهر

رئیس اداره صتعت،معدن وتجارت شهرستان خرمشهر

دبیر میز کشور قطر درسازمان توسعه تجارت ایران

دبیر میز کشور عراق در سازمان توسعه تجارت ایران

دبیر کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی وبازرگانی ایران و قطر درسال 1397-1396

دبیر کمیته همکاری های بازرگانی ایران وعراق درسال  1398  -1397

وابسته بازرگانی جمهوری اسلامی ایران درعراق – بصره

سوابق علمی و پژوهشی

گذراندن بیش از 1500ساعت دوره های  مرتبط با تجارت (ثبت سفارش وتجارت الکترونیک)

شرکت در همایش های استانی بعنوان مدرس درزمینه ایجاد فرصت های تجاری در کشورهای عربی (قطر، کویت وعراق)