صفحه اصلی > اخبار > آرشیو خبری سازمان .................  


 

 
زادبوم در نخستین جلسه شورای تجارت خارجی تشریح کرد:
انسجام در فرماندهی صادرات و واردات در شورای تجارت خارجی

 

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نخستین جلسه شورای تجارت خارجی، از صادرات به عنوان تنها منجی اقتصاد کشور نام برد و بر اتحاد بخش‌های خارجی و داخلی تجارت کشور تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، در نخستین جلسۀ شورای تجارت خارجی که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: ابزارهای قانونی کنترل واردات و صادرات کشور در در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران است و سیاستگذاری اصولی در خصوص تجارت خارجی کشور در این شورا تدوین می‌شود.

زادبوم تسهیل صادرات و محدودیت واردات را به عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا عنوان کرد و گفت: شورای تجارت خارجی بایستی در نهایت هوشمندی و تعامل با نهادها و کمیته‌های هم راستا به فرماندهی تجارت خارجی کشور  تحقق بخشد.

وی در ادامه با تشریح ساختار تصمیم‌گیری صادرات و واردات کشور به تبیین فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در مدیریت تجارت خارجی کشور پرداخت، همچنین ضمن مرور و وظایف ارکان مختلف مرتبط در مدیریت تجارت خارجی، مهم‌ترین چالش‌ها بررسی و آسیب‌شناسی از وضع موجود برای بهبود و انسجام سیاست‌های آتی ارائه شد.

گفتنی است، با دستور سرپرست وزارت صمت و با توجه به جایگاه ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در سیاستگذاری صادرات غیرنفتی و در راستای تاکید بر نقش رئیس سازمان به عنوان متولی و هماهنگ‌کننده تجارت خارجی کشور، برنامه‌های دولت و چهار برنامه کلان وزارت صمت در سال 99 شامل جهش تولید، راه‌اندازی طرح‌‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار، حمید زادبوم معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران موظف شد شورایی متشکل از دستگاه‌های موثر در امر صادرات غیرنفتی از جمله صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز ملی فرش تشکیل دهد.  

 

 

 تاریخ انتشار:1399/03/19  ساعت درج:٠٩:١٢  شماره خبر:٩٠٦٨  بازدید:1146

  نسخه چاپي


خروج