صفحه اصلی > اخبار > آرشیو خبری سازمان .................  


 

 
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران:
شریان‌های اصلی تجارت خارجی کشور با وجود کرونا فعال است

 

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه شریان‌های اصلی تجارت خارجی کشور در مرزها کمتر تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است، گفت: بعد از شیوع ویروس کرونا تنها در تجارت با برخی از کشورهای همسایه در مرزها به مشکل برخورده‌ایم که لازم است اقدامات سریع با همکاری سایر دستگاه‌ها به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مسعود کمالی اردکانی اظهار داشت: در تجارت با کشورهای عراق، افغانستان، امارات و حتی عمان که شریان‌های اصلی تجارت خارجی کشور را در بر می‌گیرند، مشکل چندانی ایجاد نشده و جریان تجارت برقرار است، هرچند در مواردی با کندی‌هایی همراه است.

وی افزود: در مورد کشورهای ترکیه و پاکستان که شرکای مهم تجاری کشور بوده و بخش قابل توجهی از جریان تجارت از مسیر مرزهای مشترک این کشورها صورت می‌گیرد، بیشترین مشکل وجود دارد و تقریبا مرزهای این دو کشور بسته شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: گروه سوم کشورهای شمالی شامل قز‌‌اقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان هستند که در مورد این دسته از کشورها مرز ارمنستان به طور مقطعی مسدود و مرزهای ترکمنستان با محدودیت مواجه است؛ اما در مرزهای قزاقستان و آذربایجان تجارت اگرچه با محدودیت و کندی اما در مجموع تردد صورت می‌گیرد.

کمالی اردکانی با تاکید بر اینکه در مورد دو کشور ترکیه و پاکستان باید به طور ویژه اقداماتی در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: مذاکراتی در سطوح مختلف دیپلماتیک جهت اطمینان‌بخشی به شرکای تجاری در جریان است که امید است متناسب با تمهیدات اندیشیده شده، مرزها برای برقراری دوباره فعالیت تجهیز و راه اندازی شوند.

 

 تاریخ انتشار:1398/12/16  ساعت درج:٢١:٥٨  شماره خبر:٨٧٨١  بازدید:348

  نسخه چاپي


خروج