صفحه اصلی > اخبار > آرشیو خبری سازمان .................  


 

 
تلاش پسته ایران برای حفظ حضور بازارهای جهانی

 

 

آمار مقایسه ای صادرات محصول پسته طی  6 ماهه  سال 97 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد صادرات این محصول است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، بر اساس آمار اعلام شده از سوی دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، محصول پسته در فروردین سال 96 به ارزش 28 میلیون دلار صادر شد که این مقدار در فروردین سال 97 با 5 درصد رشد به 33 میلیون دلار رسید.

با توجه به اینکه صادرات پسته در ما‌ه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری نسبت به ماههای مشابه سال قبل  کاهش داشت، صادرکنندگان این محصول با توجه به تعهدات قبلی و با وجود مشکلات فعلی و پیش رو برای تدارک محصول صادراتی، این محصول در تیر ماه سال جاری به ارزش 49 میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با ارزش 30 میلیون دلاری تیر ماه سال 96 نشان دهندۀ افزایش 63 درصدی بود.

سیر صعودی صادرات محصول پستۀ ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ادامه یافت به گونه‌ای که از مقایسه صادرات در مرداد ماه امسال با ارزش 44 میلیون دلار نسبت به 24 میلیون دلار صادرات مرداد ماه سال 96، افزایشی برابر با 83 درصد ثبت شد و همچنین در شهریور ماه سال جاری نیز صادرات با ارزش 40 میلیون دلار صورت گرفت تا در مقایسه با 21 میلیون دلار صادرات شهریور سال 96، رشد 90 درصدی صادرات پسته رقم خورد.

اگر چه پیش بینی ها در سال جاری نشاندهنده کاهش معنی داری در میزان رقم تولید پسته است، لیکن ضروری است با هدف حمایت واقعی از تولید و صادرات این محصول ترتیبی اتخاذ گردد که با تعامل دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بخش خصوصی، ساز و کاری به منظور جلوگیری از فعالیت افراد غیر حرفه ای و غیر متخصص در امر صادرات این محصول در شرایط فعلی پیش‌بینی و اجرایی شود.

 

 

 تاریخ انتشار:1397/08/02  ساعت درج:٠٩:٣٩  شماره خبر:٧٣٢٩  بازدید:2696

  نسخه چاپي


خروج