پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق ...... پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق
صفحه اصلی > آرشيو اخبار 

ملاقات دکتر بهزاد رایزن بازرگانی ایران در عراق با کاک سیروان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع سلیمانیه
ملاقات دکتر بهزاد رایزن بازرگانی ایران در عراق با کاک سیروان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع سلیمانیه
٢٢:٤٤ - 1398/11/03

افتتاح اولین نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایران در سال ۲۰۲۰ در اقلیم کزدستان عزاق. سلیمانیه
افتتاح اولین نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایران در سال ۲۰۲۰ در اقلیم کزدستان عزاق. سلیمانیه
٢٢:٤٠ - 1398/11/03

سفیر ایران در بغداد: روابط تجاری با اقلیم کردستان گسترده است
سفیر ایران در بغداد تاکید کرد که پیوندهای اقتصادی جمهوری اسلامی با اقلیم کردستان عراق ممتاز و گسترده است.
٢٢:٣٨ - 1398/11/03

مکاتبه رایزن بازرگانی ایران در عراق با رئیس هیات گذرگاههای مرزی عراق
مکاتبه رایزن بازرگانی ایران در عراق با رئیس هیات گذرگاههای مرزی عراق
٢٢:٠٧ - 1398/11/03

ملاقات روسای بخشهای مختلف اتحادیه مرکزی کشاورزان عراق با رایزن بازرگانی ایران درعراق
ملاقات روسای بخشهای مختلف اتحادیه مرکزی کشاورزان عراق با رایزن بازرگانی ایران درعراق
٢٢:٠٥ - 1398/11/03

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>