پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق ...... پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق
صفحه اصلی > مناقصات 
 
 

 

مناقصات 

   

اطلاعیه: مناقصات عراق بصورت روزانه توسط شرکت صنایع الابداع واقع در بغداد قابل دسترس می باشد. نرخ های استعلام شده از شرکت مذکور که متولی انحصاری اعلام مناقصات روزانه می باشد برای ۶ ماهه ۳۰۰ دلار و ۱۲ ماهه ۴۰۰ دلار اعلام گردیده است.                       (تلفن: ۰۰۹۶۴۷۸۰۷۷۰۷۷۰۳)

  مناقصه وزارت صنعت و معدن 
  مناقصه شرکت نفت
  وزارت نیروی برق1
  وزارت نیروی برق 2
  شرکت توزیع فرآورده های نفتی 
    وزارت صنعت و معدن 
    شرکت نفت
    شرکت نفت 
  شرکت نفت
  وزارت نیروی برق
  وزارت نیروی برق 
    شرکت نفت
    وزارت بهداشت 
  وزارت بهداشت
    وزارت نفت
  وزارت صنعت
    وزارت نفت
    وزارت بهداشت 
    وزارت نفت
    وزارت نفت
    وزارت برق
   

وزارت بهداشت 

    شرکت نفت بصره
    وزارت نفت
   

وزارت بهداشت

 
وزارت بهداشت
    وزارت نفت