پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق ...... پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق
صفحه اصلی > مناقصات 
 
 

 

 مناقصات 

   

اطلاعیه: مناقصات عراق بصورت روزانه توسط شرکت صنایع الابداع واقع در بغداد قابل دسترس می باشد. نرخ های استعلام شده از شرکت مذکور که متولی انحصاری اعلام مناقصات روزانه می باشد برای ۶ ماهه ۳۰۰ دلار و ۱۲ ماهه ۴۰۰ دلار اعلام گردیده است.                       (تلفن: ۰۰۹۶۴۷۸۰۷۷۰۷۷۰۳)

 

مناقصه هیأت سرمایه گزاری

  فرصت های سرمایه گذاری در بخش مسکن
  مناقصات سرمایه گذاری استان نجف
  فرصتهای سرمایه گذاری در استان الانبار
 

مناقصات اعلام شده تا تاریخ تهیه گزارش درسال 2021 - دی ماه سال 1399