نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
مناقصات

 

 

 

مناقصات قزاقستان 

  وب سایتهای معرفی مناقصات:
 

شهرداري آلماتي و آستانه به زبان روسي      www.almaty.kz-www.astana.kz

وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي برگزاركننده مناقصات           www.government.kz

مناقصات دولتي                                                     www.goszakup.gov.kz