صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق

نام و نام خانوادگی : ناصر بهزاد
تلفن : 009647700055151-3
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: 009647700055151-3 ---@naserbehzad
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN Baghdad-Assalehieh-code Area 222-19 street

رزومه: <#f:23/>
پست الکترونیک: iraq@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی:
روزهای کاری: یکشنبه لغایت پنجشنبه
ساعت کاری : 8-17 به وقت عراق