پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق ...... پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عراق

 


ملاقات رایزن بازرگانی ایران درعراق با مدیران اداره کل گمرکات کشور عراق
ملاقات رایزن بازرگانی ایران درعراق با مدیران اداره کل گمرکات کشور عراق
٢٠:٤٥ - 1397/01/30

سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی عراق؛ برونگرایی قدرت محصولات ایرانی
سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی عراق؛ برونگرایی قدرت محصولات ایرانی
١٥:٢٩ - 1397/01/28

رایزن بازرگانی ایران در عراق از آمادگی عراق برای واگذاری 36 فرصت جدید صنعتی جهت سرمایه‌گذاری خبر داد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق از آمادگی عراق برای واگذاری 36 فرصت جدید صنعتی جهت سرمایه‌گذاری خبر داد.
١٥:١٦ - 1397/01/28

جلسه تیم اقتصادی سفارت با حضور دکتر بهزاد رایزن بازرگانی ایران درعراق با دکتر الغیثی معاون فنی وزیر کشاورزی عراق
جلسه تیم اقتصادی سفارت با حضور دکتر بهزاد رایزن بازرگانی ایران درعراق با دکتر الغیثی معاون فنی وزیر کشاورزی عراق
١٦:٣٩ - 1397/01/27